Stálá nabídka Our dishes

Těstoviny Pasta

Omáčky Sauces

Veškerá jídla si můžete odnést s sebou.

You can take away any meal.

Cattani

Přijímáme koruny, eura a běžné stravenky.

We accept Czech Crowns, Euro and major meal vouchers.

Ceny v eurech jsou přibližné a na místě se mohou měnit.

Prices in Euro are approximate and may vary slightly.